NávodPre funkčnosť trate potrebujete stiahnuť archívy GLOBAL,SOUND a ROUTES. Taktiež aby Vám trať správne fungovala potrebujete mať MSTS vylepšené o MSTS Bin. Najnovšiu verziu nájdete stále tu (http://mstsbin.uktrainsim.com/cz/cz.html). Archívy stačí rozbaliť a nakopírovať do príslušných zložiek, štandardne X:/Program Files/Microsoft Games/Train Simulator To platí pre zložky GLOBAL a SOUND. Archív ROUTES treba rozbaliť, a zložku SRT nakopírovať do adresára X:/Program Files/Microsoft Games/Train Simulator/ROUTES Pôvodné zložky si zálohujte, lebo budú prepísané !!! Ďalej si stiahnite všetky aktualizácie, rozbaľte a nakopírujte do príslušných zložiek. Pôvodné súbory sa prepíšu novými. Prajeme Vám príjemnú zábavu a veľa šťastných kilometrov :-)

Dôležité!

Ak chcete jazdiť po ŠRT tak si v editore nastavte výšku troleja na 6.4 a ak po trati 169 tak si výšku vedenia nastavte na 5.7
Pre začiatočníkov stačí ak si stiahnete tieto súbory pre výšku TV pre ŠRT:
http://www.simtrains.eu/trate/srt/WORK/SRT/SRT.trk

A tento súbor pre výšku TV pre trať 169:
http://www.simtrains.eu/trate/srt/WORK/169/SRT.trk


Stačí keď si tieto súbory stiahnete,nakopírujete do hlavnej zložky MSTS a necháte prepísať podľa toho kde budete jazdiť :-)