GalériaScreeny z trate:


ŠRT


Haniska pri Košiciach

Kokšov BakšaValaliky
výh. Hornád
Ruskovvýh. Slančík
BohdanovceNižná Myšľa, Vyšná Myšľa
Trať 169 Košice-Hidasnémeti


HidasnémetiTornyosnémétiKechnecSeňaGyňovČaňa
GečaValaliky
Košice-Barca
Košice-predmestieKošice