Download.:6.7.2009:.

Základný balík trate:

V tomto balíku je postavený úsek ŠRT Haniska pri Košiciach - výhybňa Slančík.
Za originál budovy, stožiare atď. veľmi pekne ďakujeme modelárom Pawlikovi, Matesovi a Pikkovi.

Mapa trate:

Širokorozchodná trať


563 MB

Global


52 MB

Aktivity pre ŠRT


12 KB